Post Wed Nov 09, 2016 7:16 am

Lungekreft

Lungekreft:
Det skilles hovedsakelig mellom to typer lungekreft: småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet lungekreft har i tillegg flere undergrupper.

Symptomer
Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av hvor svulsten sitter og svulstens størrelse.

De mest vanlige symptomene er:
hoste
kortpustethet
blod i spyttet
gjentagende luftveisinfeksjoner
smerter i brystet
smerter mellom skulderbladerÅrsaker
Lungekreft er en av få kreftformer hvor hovedårsaken til sykdomsutviklingen er kjent.
Forskning viser tydelig at røyking er årsak til de aller fleste tilfellene.

Andre risikofaktorer:
eksponering for radon og asbest (særlig hvis du i tillegg røyker)
nikkel- og kromeksponering
luftforurensing
passiv røyking

Sammenlignet med røyking gir disse faktorene en mye mindre risikoøkning, men de er likevel viktig å kjenne til.

Arvelighet
Lungekreft har ikke tidligere vært regnet blant kreftsykdommer som er arvelig betinget. Nyere forskning har identifisert noen gener eller genvarianter som har betydning også for utvikling av lungekreft. Disse genvariantene har likevel en svært liten betydning for den endelige risikoen for lungekreft.

Behandling:
kirurgi
cellegift
strålebehandling
immunterapi
Det som avgjør behandlingsform er hvilket stadium sykdommen er i, om krefttypen er småcellet eller ikke-småcellet, pasientens alder, allmenntilstand og om pasienten har andre sykdommer.
You'll notice that a turtle only makes progress when it sticks out its neck...

"And the turtles, of course...all the turtles are free, as turtles and, maybe, all creatures should be." — Dr. Seuss
Image
http://turtleforum.freeforums.org/index.php